Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Naše služby

Vzhledem ke své všestranné ekonomické specializaci, je společnost prostřednictvím svých zaměstnanců schopna podnikatelskému subjektu poradit, zpracovat či připravit:


1. Vedení účetnictví a veškeré účetní poradenství

KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ V PLATNÉ ÚČETNÍ SOUSTAVĚ

 • zaúčtování účetních dokladů
 • provedení účetní závěrky
 • provedení podkladů k účetní závěrce (inventarizace účtů ...)
 • archivace účetnictví příslušných let
 • daňové poradenství

KONTROLA JIŽ ZPRACOVANÉHO ÚČETNICTVÍ

 • kontrola správnosti, úplnosti a průkaznosti
 • kontrola analytických evidencí

ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY

 • vypracování podkladů a smluv dle zákoníku práce
 • výpočet mezd
 • zabezpečení vztahu na orgány sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

REKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ JEDNOTLIVÝCH ÚČETNÍCH OBDOBÍ2. Poskytování služeb daňových poradců

 • zpracování k dani z příjmu fyzických a právnických osob
 • zpracování a kontrola přiznání k dani z přidané hodnoty
 • zpracování ostatních daní
 • optimalizace daňového základu
 • zastupování daňového subjektu u příslušných finančních úřadů s možností odkladu termínu pro podání přiznání k dani z příjmu
 • informace o legislativních změnách


3. Poskytování ostatních ekonomických služeb pro podnikatele

 • poradenské služby související se založením či vznikem podnikatelského subjektu
 • poradenské služby související s vyřízením živnostenských listů
 • pomoc při zpracování žádosti o úvěr
 • poradenské služby spojené s vypracováním podkladů pro peněžní ústavy, úřady práce a ostatní subjekty
 • ekonomické rozbory podnikání


4. Zabezpečení služeb nezávislého auditora